Pronájmy

  • CENA A – Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem není město Chrudim a NNO spolupracující s Chrudimskou besedou nebo Městem Chrudim, za podmínky, že pronájem slouží k realizaci nekomerční aktivity, za nekomerční aktivitu nelze považovat příjmy z poskytnutých reklam za úplatu.
  • CENA B – ostatní subjekty (komerční, podnikající a výdělečné)
  • uvedené ceny jsou sazby v Kč za 1 hodinu pronájmu
  • LETNÍ SEZÓNA od 1. května do 30. září
  • ZIMNÍ SEZÓNA od 1. října do 30. dubna
Gabriela Beranová
pronájmy, smlouvy

+420 603 115 874

Měšťanská restaurace Muzeum
  • vhodné pro plesy, schůze, konference, semináře, školení, výroční akce, svatební oslavy
  • v případě většího typu akce / dle domluvy
  • uspořádání – dle přání zákazníka (kapacita 90 míst)
  • bezbariérový přístup, wifi, bar
  • v prostoru Muzea jsou k dispozici další salonky: přednáškový, snack bar, galerie, Sůva, Vinárna / určeno k oslavám, maturitním či firemním večírkům