O vinárně

V současné době připravujeme prostor vinárny pro konání

  • schůzí a setkání,
  • výročních jednání,
  • koncertů.

V podzimní sezóně budou uspořádány jazzové koncerty.