O vinárně

Provoz Vinárny po dobu prázdnin omezen. Těšíme se na Vás v září.

V září se na Vás opět těšíme na tradičním koncertu:

Máte zájem využít vinárnu pro Vaši schůzi, setkání, hudební akci, ochutnávku?